Xe máy điện

Xmen Yadea

Giá: Liên hệ

Khung Bảo hành 3 năm
Bàn đạp không
Thắng Đĩa
Tay thắng
Ắc qui 60V-20Ah
Điện áp vào 1200W
Liên hệ
Osakar Xmen Hunter

Giá: Liên hệ

Kích thước 1290mm
Thắng Làm việc ở một chế độ
Mô tơ 800W
Ắc qui 60v - 20a
Điện áp vào 220v - 50hz
Điện áp ra 60V
Liên hệ
Osaka One Nispa

Giá: Liên hệ

Kích thước 1770 mm
Ắc qui Axit chì 12V - 20 AH
Điện áp vào 1000W
Liên hệ
Vespa FuJi

Giá: Liên hệ

Kích thước 17,5cm * 75cm * 106cm
Thắng Phanh đĩa, phanh cơ
Ắc qui 5 Acquy 20A
Điện áp vào 800W
Liên hệ
^