Xe đạp điện

Hitasa Bomelli

Giá: Liên hệ

Kích thước 1.650 x 600 x 1.070 mm
Ắc qui 48V - 12Ah
Điện áp vào 250W
Liên hệ
Before S3

Giá: Liên hệ

Kích thước 1620mm x 650mm x 1020mm
Ắc qui 12V/20Ah
Liên hệ
Asama EBK RY2001

Giá: Liên hệ

Phuộc nhún trước, sau
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 20 x 2.25
Liên hệ
Osakar A8

Giá: Liên hệ

Kích thước 1800 mm
Ắc qui Lithium - ion; Chilwe TY4812TL
Điện áp vào 350 W
Liên hệ
Osakar Alpha

Giá: Liên hệ

Kích thước 1680mm
Tay lái sắt
Ắc qui Lithium-ion; Chilwe TY4812TL
Điện áp vào 350W
Liên hệ
Asama EBK SH1801

Giá: Liên hệ

Phuộc nhún trước, sau
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.125
Liên hệ
Asama ASG

Giá: Liên hệ

Tay lái sắt
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 22 x 1.75
Liên hệ
Martin EBM A1

Giá: Liên hệ

Phuộc nhún dầu
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhựa
Mô tơ 48V 240W (ECO 3.0)
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.50
Liên hệ
Martin EB 325

Giá: Liên hệ

Phuộc có nhún
Tay lái nhôm
Cổ lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước sau: đùm(có khóa)
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 240 W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220 VAC
Điện áp ra 48V DC
Niền Đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.50
Liên hệ
^